OFİS TAŞIMA

OFİS TAŞIMA

OFİS TAŞIMA

Ofis Taşıma
Ofis taşınma stresi olmadan, Ofisinizi mevcut adresten alıp yeni adresinize hiçbir sorun, sıkıntı, zorluk yaşamadan yeni adresinize nakledebilirsiniz. Bu konuda size Erdemiroğlu  Evden Eve Taşımacılık Ofis taşıma kadrolu ve deneyimli ekipmanlarla siz arkan?za yaslanarak yeni ofisini istedi?iniz gibi profesyonel ekipmanlar?m?z yerle?tirsinler.
Ayn? gün içerisinde herhangi bir s?k?nt? ve zaman kayb? ya?anmadan h?zl? ve pratik bir ?ekilde çal??ma ad?mlar?yla ofisiniz ofisiniz istedi?iniz saatte yeni adresinize h?zl? ve  titiz bir ?ekilde ta??mas?n? gerçekle?tirelim.

Ayn? gün içerisinde hem ta??nman?z olsun hemde yeni ofisiniz personellerimiz taraf?ndan yerle?tirilsin sizde hem i?iniz hemde özel ba?lant?lar?n?z? kaybetmeden dönü? yapabileceksiniz.
Nakliye esnas?nda her a?amada e?yalar?n?za gere?inden daha fazla hassasiyeti göstererek e?ya güvenli?i sa?lanmaktad?r.  K?r?lacak e?yalar, mobilyalar her biri özel ambalaj paketleriyle kaplanarak nakliye i?lemi gerçekle?mektedir.

Ofis malzemeleri ofis bilgisayarlar? gibi önemli teknolojik ayg?tlar, profesyonel personellerimiz sayesinde hiçbir zarar görmeden nakliye yap?lmaktad?r.Ta??ma  a?amas?nda yollarda olu?abilecek herhangi bir s?k?nt? için ?oför ve profesyonel ekiplerimiz sayesinde gereken önlemleri alarak e?yalar? sabitleme gibi yöntemleri kullanmaktad?r. Bu yöntem sayesinde e?yalar?n?za herhangi bir hasar meydana gelmemektedir.

Ofis ta??ma‘da tüm ta??malar?m?z garantili ve sigortal?d?r Tüm e?yalar?n?z Erdemiro?lu Evden Eve Ta??mac?l?k güvencesiyle ta??nmaktad?r. Biz i?imizi severek yapmaktay?z, Bu yüzden yola ç?karak güler yüzlü bir hizmet sunmaktay?z.

Teklif Al

Formu doldurun ardından sizi arayalım.